Инфо Бизнес

България е на 11-о място в ЕС при производството на ядрена енергия за 2017 г.

България се нарежда на 11-та позиция по отношение на производството на ядрена топлинна енергия за 2017 г. от общо 14 страни, които притежават атомни реактори в рамките на Европейския съюз (ЕС), показват данни на Евростат. 

 

Общото произведено количество ядрена енергия в ЕС през въпросната година достига размер от 210 726 килотона петролен еквивалент, което е по-малко в сравнение с 2016 г., когато количеството е било 213 522 килотона.

Производството през 2017 г. е с 10% по-ниско в сравнение с количествата ядрена енергия от 2009 г.

Лидер в класацията на Евростат е Франция със 103 860 килотона, която е следвана от Германия (19 654 килотона ), Швеция (16 351 килотона) и Испания (15 131 килотона).

Последната позиция е за Холандия, която е произвела през 2017 г. едва 789 килотона, като плътно над нея се нареждат Словения (1 488 килотона) и Румъния (2 907 килотона).

В периода 2009-2017 г. най-голямо количество ядрена енергия България е произвела през 2011 г. - 4 105 килотона петролен еквивалент. По-големи количества са регистрирани и през 2012 г. (4 020 килотона), 2014 г. (4 046 килотона) и 2016 г. (4 010 килотона).

 

 

В същото време производството на ядрена топлинна енергия в България се покачва с 2% от 2009 г. до 2017 г.

Най-сериозен ръст в това отношение отчита Швеция (13%), следвана от Словения (11%) и Великобритания (8 на сто).

Понижение отбелязват Румъния (1%), Финландия (3%), Чехия (4%), Испания (6%), Франция (7%), Белгия (12%), Холандия (14%) и Германия (46%).

Основната причина за сериозния спад в най-развитата икономика в Европа е решението на Берлин да преустанови постепенно работата на ядрените централи след трагедията с АЕЦ „Фукушима“.

 

 

Производството на ядрена топлинна енергия се разглежда в енергийната статистика като енергиен източник за ядрена енергия, т.е. общото количество топлина, получена от деленето на горивото в ядрени реактори.

Тази топлина впоследствие се използва за производство на електричество или за други полезни приложения на топлина.

Източник: www.investor.bg