Инфо Бизнес

България е на дъното в ЕС по почасови разходи за труд

И през изминалата 2018 г. България продължава да е на дъното в ЕС по отношение на почасовите разходи за труд. Докато средностатистически за цялата икономика (без земеделието и администрацията) средните почасови разходи за заплати в ЕС са били за 27,4 евро на час, а в еврозоната – за 30,6 евро, то зад тези числа се крият значителни различния между страните членки.

Най-ниските разходи са в България (5,4 евро), Румъния (6,9 евро), Литва (9,0  евро), Унгария (9,2 евро) и Латвия (9,3 евро), докато Дания (43,5 евро), Люксембург (40,6 евро), Белгия (39,7 евро), Швеция (36,6 евро), Холандия (35,9 евро) и Франция (35,8 евро) са в другия край на тази класация на Евростат.

В промишлеността разходите за труд на час се равняват на 27,4 евро за ЕС и 33,2 евро за еврозоната, в сектора на услугите сумите са съответно 27,0 евро и 29,6 евро, а в строителството – 25,0 евро и 27,6 евро съответно. В предимно неиндустриалната икономика (с изключение на публичната администрация) разходите за труд на час в ЕС са 28,5 евро, а в еврозоната - 30,8 евро. Разходите за труд се състоят от заплати и хонорари и разходи за труд, които не се заплащат, като например социални вноски на работодателите. Делът на разходите за труд, които не се заплащат в общата икономика, е 23,7% в ЕС и 25,6% в еврозоната, като варира от 6,1% в Малта до 32,6% във Франция.

Най-силен ръст на разходите отчита Румъния, а най-слаб – Малта

Между 2017 г. и 2018 г. почасовите разходи за труд за цялата икономика, изразени в евро, растат с 2,7% в ЕС и с 2,2% в еврозоната. В еврозоната най-голямо увеличение е регистрирано в Латвия (+ 12,9%), Литва (+ 10,4%), Естония и Словакия (+ 6,8% всяка). Най-ниско увеличение се отчита в Малта (+ 0,4%), Финландия (+ 1,2%), Испания (+ 1,3%) и Португалия (+ 1,4%).

За държавите членки, които не са били част от еврозоната през 2018 г., най-голямо увеличение на почасовите разходи за труд е отчетено в Румъния (+ 13,3%) и Унгария (+ 9,8%). Най-ниско е било то в Дания (+ 1,9%), Швеция (+ 2,3%) и Обединеното кралство (+ 3,3%). За България нарастването е от 6,9 на сто. 

Източник: www.investor.bg