Инфо Бизнес

За германските инвеститори корупцията е основен проблем пред бизнеса в България

Необходими са  повече усилия в борбата с корупцията и престъпността, казват 62% от фирмите, членуващи в Германо-Българската индустриално-търговска камара. 54% са недоволни от непрозрачността при обществените поръчки. Това показва ежегодната анкета на камарата за бизнес средата в България.

На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България“ 88% отговарят положително, както и през миналата година.

Повечето участници (51%) оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна. 57% от анкетираните очакват състоянието на фирмите им да се подобри. 35% разчитат на ръст на износа, а 37% планират повече инвестиции през 2019 г.

 

Рязко спадат очакванията за българската икономика през тази година спрямо предходната. Само 25% от запитаните очакват подобрение при 44% оптимисти през 2018 г.

31% ще наемат нови служители, а 5% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. През 2018 г. увеличаване на броя на служителите са планирали 48%, а съкращение – 7%.

Намалява удовлетвореността от цената на работната ръка, където 39% от компaниите са доволни или много доволни. През изминалата година доволните са били 50%.

63% от фирмите са затруднени да намерят квалифицирани работници. Работодателите планират средно увеличение на заплатите с 8,6%, като в различните сфери увеличението варира от 2 до 30%. Най-голямо покачване се очаква при услугите.

39% от работодателите не са доволни от цената на електроенергията в България. 47% оценяват нивото като средно.

Безспорна е удовлетвореността на компаниите от членството на България в Европейския съюз – 89%. Расте положителната нагласа към въвеждането на еврото. Над половината запитани - 53%, искат приемане на единната валута, 31% са на против. Според половината Brexit няма да повлияе директно върху фирмите им.

По инфраструктура България се нарежда на 9-то място сред 15-те държави от Централна и Източна Европа.

За поредна година расте доверието в публичната администрация, където доволни са 23%. По отношение на политическата и социална стабилност и предвидимостта на икономическата политика нивото на удовлетвореност е над средното за Централна и Източна Европа – 31%.

България заема челните места в класацията сред останалите 15 страни в ЦИЕ, провели паралелно анкетата, по данъчна тежест и цена на работната ръка.

Страната  е в дъното на класацията по качество на академичното образование. Реформи са необходими и при професионалното образование. Изход компаниите виждат в дуалното обучение и обучението на специалисти.

Германия е най-важният чуждестранен пазар за българска продукция, казват от Камарата. През 2018 г. износът на България към Германия достига 4,29 млрд. евро с ръст от 12,3% спрямо 2017 г. Германският внос в България през 2018 г. се равнява на 3,87 млрд. евро. или с 7,8% повече от предходната година.

Според германското министерство на икономиката търговският обмен между България и Германия за 2018 г. достига нов рекорд: близо 8,26 млрд. евро. Българският износ към Германия изпреварва вноса, което означава, че след 2013 г. и 2017 г. България за трети път от началото на прехода има положителен търговски баланс с Германия.

Данните на БНБ за 2018 г. показват ръст на германските преки инвестиции в България: 184,7 млн. евро (втора позиция след Нидерландия). За сравнение нивото през 2017 г. беше 130,7 млн. евро.

Актуалните данни за търговията и инвестициите потвърждават положителните нагласи на предприемачите спрямо България като бизнес дестинация. Когато се стигне до конкретни фактори на бизнес средата обаче, бизнесът очаква решителни действия – за качествено образование, за осигуряване прозрачност при обществените поръчки и справяне с корупцията.

През 2019 г. 85 фирми членове на ГБИТК се включиха в допитването, което се проведе от 1 февруари до 1 март 2019 г. едновременно в 15 страни от Централна и Източна Европа. 74% от взелите участие фирми са малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители. 26% са големите компании.

Членовете на ГБИТК в голямата си част са български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия и германски инвеститори в България.

Източник: www.investor.bg