Инфо Бизнес

България изостава по иновации в ЕС

България продължава да изостава в сравнение с Европейския съюз (ЕС) по иновации, става ясно от сравнителен доклад на Европейската комисия (ЕК) за иновациите, разпространен от пресслужбата на ЕК.

Данните показват, че ЕС като цяло подобрява равнището си на иновации за четвърта поредна година. За първи път Европа изпреварва в това отношение Съединените щати. Същевременно ЕС изостава все повече спрямо Япония и Южна Корея, докато Китай наваксва своето изоставане много бързо.

България също подобрява постиженията си в иновационната сфера, но това не е достатъчно, за да я тласне в групата на иновационните пионери. Страната ни си остава сред държавите, квалифицирани като скромни иноватори и то благодарение на Югозападния и Южния централен район. Северна и Източна България са на опашката на фона на минималните разходи за научни изследвания, вътрешни иновации, патенти и т.н.

Разходите за научни изследвания и иновации продължават да са ниски на ниво държава, не само в посочените региони, подчертават от ЕК.

Влияние на иновативните предприятия

Позициите на България в ЕС по отношение на иновациите се подобряват благодарение на бързо растящите предприятия от технологичния сектор. Като дял от икономиката и заетостта, обаче, тези предприятия имат относително по-слабо влияние в сравнение с ЕС.

Например: делът на заетостта в производствения сектор в България е почти 20%, докато в ЕС е 15,5%. Заетостта във високотехнологични производствени предприятия от общата производствена заетост в България, обаче, е под 20%, а в ЕС достига средно почти 38%.

Подобна е и ситуацията в сектора на услугите, където заетостта в индустриите, базирани на знанието, е малко под 28% от общата заетост в сектора в България и 35% средно в ЕС.

По-слаба е и предприемаческата активност у нас, което може да се обясни и с все още налични спънки за започване на бизнес. От 100 точки по този показател ЕК ни дава 71,4 при средно за ЕС 77.

Продължава да намалява и населението на страната – средно с 0,7% годишно, спрямо 0,2% ръст средно за ЕС.

Иновациите в ЕС

Водещият иноватор в ЕС за 2019 г. е Швеция, посочва се в доклада. Следват я Финландия, Дания и Холандия.

Великобритания и Люксембург вече не са начело на класацията на иноваторите, но са в групата на силните иноватори, подчертават от ЕК. Там за първи път попада и Естония – единствената източноевропейска държава в тази група.

Средният ръст на иновациите в ЕС достига 8,8% от 2011 г. насам, като 25 държави подобряват показателите си. Най-резултатни са Литва, Гърция, Латвия, Малта, Великобритания, Естония и Холандия, а най-много занижават показателите си Румъния и Словения, отчита ЕК.

Сравнителният доклад за 2019 г. е придружен от Сравнителен доклад за иновациите по региони. Той представя сравнителна оценка на резултатите на системите за иновации в 238 региона от 23 държави от ЕС, като Естония, Кипър, Латвия, Люксембург и Малта са включени в доклада по държави. Докладът по региони включва освен това и региони на Норвегия, Сърбия и Швейцария.

Най-новаторските региони в ЕС са Хелзинки-Усимаа (Финландия), следван от Стокхолм (Швеция) и Ховедщаден (Дания). За деветгодишния период на наблюдение за 159 региона се е повишила ефективността. Тазгодишният Сравнителен доклад за иновациите по региони показва силно сближаване в резултатите на отделните региони и спад в разликите помежду им.

Източник: www.investor.bg