Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

“Албиконсулт” ЕООД

Оценете
(6 гласа)

За контакти:

  • Телефон: 088 8 72 49 06; 089 8 21 79 74
  • Град: София
  • Адрес: Гр.София 1606 Бул.”Ген.Тотлебен” № 34, сграда 3, ет.1
  • E-mail: albikonsult @ abv.bg
  • Карта:

Служба по трудова медицина Албиконсулт

Службата по трудова медицина “Албиконсулт” ЕООД, има пререгистрация в
Министерството на здравеопазването под номер 128-2/07.02.2012г.

"Албиконсулт” ЕООД извършва измерванията (контрол) посочени в
„Услуги - измерване фактори на работната среда"
 

Екипът на Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД има дългогодишен
опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм
в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти.

Познавайки в детайли трудовото законодателство, ще ви помогнем да осигурите и
поддържате безопасни и здравословни условия на труд в съответсвие с него.

Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД предлага комплексно обслужване
по смисъла на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Органът за контрол „АЛБИ” от вида С, към „АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД притежава СЕРТИФИКАТ за
акредитация No 137 ОКС по БДС ISO/IEC 17020:2012 от Българска Служба за акредитация
(БСА). ОКС „АЛБИ” извършва измервнията(контрол) посочени в „Услуги-измерване фактори
на работната среда” Предлагаме на Вашето внимание формуляр „Общи договорни условия"
и процедура по качество „Приемане, регистрации и решаване на постъпващи жалби и възражения”

Уебсайт: http://albiconsult.com

             

Екип

Екипът на Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД има дългогодишен
опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в
областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти.

Познавайки в детайли трудовото законодателство, ще ви помогнем да осигурите и поддържате
безопасни и здравословни условия на труд в съответсвие с него.

Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД предлага комплексно обслужване по
смисъла на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Услуги

Услуги на службата по трудова медицина

Оценка на риска
Целта на извършването на оценка на риска на работното място е да бъде подпомогнат
работодателя при изготвяне на адекватна програма за предприемане на конкретни действия,
свързани с овладяване на професионалните рискове на работното място,
а в случай на остатъчен риск – предприемане на необходимите за защита на работниците мерки.

Измервания факторите на работната среда

Обучение на КУТ/ГУТ

Изготвяне на правила за безопасна работа

Трудово-правни консултации

Изготвяне на здравни досиета

Анализ на здравословното състояние на персонала

Попълване на декларация по чл. 15

Профилактични медицински прегледи

Контакти

Албиконсулт СТМ - контакти

Управител: Албена Найденова

GSM: 088 8 72 49 06; 089 8 21 79 74

Офисът на фирмата се намира на адрес:
Гр.София 1606
Бул.”Ген.Тотлебен” № 34, сграда 3, ет.1
Стационарен телефон на М-Тел в офиса 024414069
Тел./факс по адрес на съдебна регистрация: 02/839 28 93

Адрес за кореспонденция:
София 1225, ул. Жак Дюкло №8

e-mail: albikonsult @ abv.bg

Уебсайт: http://albiconsult.com

 

 

Още в тази категория: НЮ ГРУП КОНСУЛТИНГ »