Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД - проектиране и изграждане на ел. мрежи и съоръжения, гр.Шумен

Оценете
(6 гласа)

За контакти:

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ е еднолично дружество с ограничена отговорност и е учредена през 2009г. със седалище на управление гр. Шумен.

ДЕЙНОСТИ

Електроконсултстрой ЕООД е специализирана в извършването на качествена диагностика и изпитване на трансформатори. Методите, използвани за целта позволяват да се прогнозира с голяма точност остатъчния ресурс "живот" на трансформатора. Диагностиката се извършва на два етапа:

  • при работещ трансформатор, натоварен с максималния товар и температура;
  • при изведен от работа и отсъединен от мрежата трансформатор. По този начин се определя действителното техническо състояние, което е основа за изготвяне и преценка на обем ремонтна работа и необходимостта от модернизация. 


Електроконсултстрой ЕООД извършва диагностика на трансформаторите по следните показатели:

  • пълен химико-физичен анализ на трансформаторното масло; • определяне на видовете и количеството разтворени в маслото газове;
  • определяне влагосъдържанието на маслото и твърдата изолация чрез преки лабораторни измервания, както и по метода на десорбцията и изчисления върху модела на трансформатора;
  • стандартни и нестандартни електрически измервания на основните характеристики на изолацията.

 

СЕРТИФИКАТИ

Sertifikati Sertifikati2 Sertifikati3 Sertifikati4