Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Никатрон ЕООД - Контролно Измервателна Апаратура и Автоматика, технологични процеси, свързани с температурни измервания, налягания, разходи, дискретна автоматика, Пловдив

Оценете
(4 гласа)

За контакти:

 • Телефон: 0898 68 33 44; 0884 36 32 18
 • Град: Пловдив
 • Адрес: ул. „Марин Дринов“ 7
 • E-mail: nikatroneood@abv.bg; kalchev@bgspace.com

НИКАТРОН ЕООД е фирма работеща в областта на Контролно Измервателна Апаратура и Автоматика (КИП и А), технологични процеси, свързани с температурни измервания, налягания, разходи, дискретна автоматика и т. н. Фирмата внедрява поръчкови системи за контрол и управление, изцяло съобразени с изискванията на Възложителя. Нещо повече, нашата електронна апаратура /контролери/ със своята изключително гъвкава входно–изходна част, лесно се адаптира към съществуващи вече сензори, сигнали и прочие. В този смисъл можем да заменим остаряла апаратура със съвременни технически средства, като запазим или увеличим функционалните й възможности, съобразно изискванията на Възложителя или просто да изградим КИП и А там, където тя не е съществувала.

НИКАТРОН ЕООД изгражда системи за мониторинг и управление, визуализиране и архивиране на производствените процеси, контрол на технологичната дисциплина.

НИКАТРОН ЕООД предлага консултации в областта на КИП и А.

Работно време: 

Понеделник - Петък 09:00 ч. до 17:00 ч.
Събота - 09:00 ч. до 14:00 ч.
Неделя - Почивен ден

Част от услугите които НИКАТРОН ЕООД предлага на своите клиенти:

 • Проучване на обектите подлежащи на мониторинг и автоматизация, детерминиране на функционалност и обхват на изгражданите системи.
 • Изработване на проекти в редица уникални и трудни обекти. Предлага вариантни решения в областта на техническите средства и програмното осигуряване.
 • Проблемно ориентирани технически средства и програмно осигуряване
 • Произвежда в малки серии собствени технически средства, както и предлага такива от водещи производители.
 • Осигурява пуск на място на изгражданите системи за мониторинг и автоматизация.
 • Гаранционно и извънгаранционно обслужване.
 • Обучаване на персонала на място при Възложителя.

Дейности:

НИКАТРОН ЕООД осъществява дейност свързана с мониторинг и автоматизация в голяма част от индустрията. Основни насоки са:

Термични процеси:
– производство на фаянс
– производство на тухли
– производство на цимент

Енергетика:
– сушилен процес при производство на брикети
– авариен регистратор в ТЕЦ

Вародобив:
– контрол на последователността на технологичния процес и управление на вътрешнозаводски транспортни лентови връзки
– решения във връзка със специфичност на топлинните процеси при производството на вар

Хранително-вкусова промишленост:
– автоматизация на производството на захарни изделия във високопроизводителни тунелни пещи
– рехабилитация на хоризонтални високопроизводителни автоклави
– мониторинг и управление на хладилни стопанства
– мониторинг на мандри
– измерване на влагата в поток, на транспортна лента, при производство на ядки
– управление на поточни фурни за изпичане на ядки

Зърнопроизводство:
– управление на процесите при съхранение на зърно в плоски складове
– рехабилитация и оптимизация на съществуващи системи за термичен контрол при зърносъхранение в силузи

Инертни материали:
– контрол на влагата на насипен инертен материал в поток, на транспортна лента
– оптимизация движението на лентови транспорт в предприятието

Птицелюпилни, микроклимат:
– мониторинг на инкубатори
– мониториг и управление на микроклимат в помещения

Преработка на вторични суровини:
– пълен мониторинг на предприятие за преработка на вторични суровини
– автоматизация на обособени подобекти в предприятие за преработка на вторични суровини

Консултаци:
– при проектиране на КИП и А част
– за доставка на КИП и А
– за доставка на съвременни сензори

 

Електронни пощи:

nikatroneood@abv.bg 

nikatron.plovdiv@gmail.com 

nikatron.plovdiv@yahoo.com 

kalchev@bgspace.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи: автоматизация, мониторинг, управление, контролери, електроника, сензори, датчици, КИП и А, терморегулатори, пещи, хладилници, стендове, микроклимат, инкубатори, зърнобази, рехабилитиране, автоклави