Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Гарант АД - Хидравлични помпи и елементи, хидравлични станции, спирачни въжета, спирачни цилиндри, складово-транспортна техника гр.Бяла Слатина

Оценете
(4 гласа)

За контакти:

''ГАРАНТ“ АД ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА 21 ВЕК 
“Гарант “ АД е създаден през 1964 година, като завод за производство на
спирачни цилиндри. Преминал през различни форми и обединения, в момента е
Акционерно дружество с предмет на дейност разработка и производство на
машиностроителни изделия, и търговия в страната и чужбина.
Местоположението ни близо до шосе, нашия опит и оборудване са добра основа
за бъдещо взаимно изгодно сътрудничество.
Произвеждаме следните групи изделия:
 Главни и колесни спирачни цилиндри за електро- и мотокари, леки и товарни
автомобили;
 Маслени помпи и клапани за ДВГ “Перкинс”, Хидравлична зъбна помпа с
вътрешно зацепване ПЗ -23 за ХДП на Мотокари;
 Маслени и нафтови гориво подкачващи, бутални и зъбни помпи за строителни
машини;
 Хидравлични елементи и Хидравлични станции;
 Въжета за ръчна спирачка за електро- и мотокари, леки и товарни автомобили;
 Складово-транспортна техника - транспалетни колички, високоповдигачи: ръчни,
хидравлични и елекрохидравлични, самоходни и др.;
 Изделия и възли по чертежи и мостри на клиента.
Реализираме своята продукция в страната, Франция, Италия, Германия, Русия,
Унгария и други страни.
Имаме следните технологични възможности за извършване на дейности по
входящ контрол на суровини и материали:
1.Анализ на черни и цветни метали – SPECTROCHECK LMM01
2.Измерване на твърдост по Бринел, Роквел и Шор – Преносим твърдомер
ROCKY TH 110 с изнесен ударник тип D

3.Определяне на процентното набъбване на гумени изделия
4.Замерване на техническите характеристики на пружини
5.Определяне кинематичен вискозитет на масла
Дейностите по операционния контрол се извършват със съвременни средства за
измерване – трикоординатна измервателна машина DEA, профилограф-проектор и
др.
Разполагаме със следните машини и съоръжения :
1. Машина за термично рязане с ЦПУ.
2.Гилотини за отрязване на листова ламарина :
-с дебелина до 6 mm и ширина на листа 2000 mm
-с дебелина до 12 mm и ширина на листа 2000 mm
-с дебелина от 6 до 20 mm и ширина на листа до 1000 mm
3.Лентови ножовки и отрезни полуавтомати до Ф250 mm
4.Абкант за огъвъне листова ламарина до дебелина 6,5 mm и дължина на
листа 3000

Разполагаме със следните машини и съоръжения :
1. Машина за термично рязане с ЦПУ.

2.Гилотини за отрязване на листова ламарина :
-с дебелина до 6 mm и ширина на листа 2000 mm
-с дебелина до 12 mm и ширина на листа 2000 mm
-с дебелина от 6 до 20 mm и ширина на листа до 1000 mm
3.Лентови ножовки и отрезни полуавтомати до Ф250 mm
4.Абкант за огъвъне листова ламарина до дебелина 6,5 mm и дължина на
листа 3000 mm
5.Хидравлична преса 160 t за огъване на заготовки с дебелина до 15mm
6.Ексцентър преса 400 t за щанцоване на заготовки за детайли до дебелина
12 mm.
7.Едношпинделни автомати за обработване на детайли от калиброван
материал: от Ø 4 до Ø 20 и от S7 до S19.
8.Стругове универсални за струговане на детайли до Ø 420

9.Револверни стругове
10.Зъбофрезови машини
-от модул 1 до модул 6
-от Ø 25 до Ø 320
-Зъбофрезова машина с ЦПУ (6 осна) – HERA 350S

- Максимален диаметър на детайла – Ø 350
- Максимален модул 6.

11.Зъбодълбалчни машини
-до Ø 200
-до модул 5
12.Машини за протегляне на шпонъчни канали и шлици
13.Шлифовъчни машини:
13.1. STUDER, favorit CNC е предназначена за шлифоване на сложни детайли
с висок клас на точност и клас на грапавост.

13.2. Машини за вътрешно, външно, безцентрово и плоско шлифоване
14. Многошпинделни полуавтомати за обработване на корпусни детайли
15. Хонинговане отвори проходни и глухи до Ø 50 L=200 mm
16. Обработка на точни отвори, чрез повърхностна пластична деформация на
глухи и проходни отвори на чугунени детайли за Ø 22,2; Ø 25; Ø 28; Ø 32; Ø 35.

17. Металорежещи машини с ЦПУ
17.1.Прецизно-разстъргваща машина EX-CELL-O-742M, специализирана за
обработка на три типоразмера маслени помпи.
17.2.Обработващи центри МС 032 с пет оси на движение (три линейни и две
ротационни) предназначени за обработка на корпусни детайли със сложна
конфигурация.
17.3.Вертикален център VARIAXIS 500Х - високоскоростен и за многостенна
обработка. С пет оси на движение (три линейни и две ротационни). Предназначен за
много-инструментална обработка на корпусни детайли със сложна конфигурация.

- Магазин с 30 инструмента.
- Максимален диаметър на детайла – Ø 500.
- Максимална височина – 350 mm.
17.4. Вертикален обработващ център с ЦПУ с четири едновременни оси на
движение - VCS 430A е предназначен за разнообразни технологични операции на
корпусни детайли при висока геометрична точност на обработваемите повърхнини

- Магазин с 30 инструмента.
- Ходове по осите X / Y / Z - 560 / 430 / 510 mm.
- Въртяща маса – Ø 250.

17.5. Вертикален център NEXUS 410 A с четири оси на движение
предназначени за много-инструментална обработка на корпусни детайли със
сложна конфигурация.

- Магазин с 30 инструмента.
- Ходове по осите X / Y / Z - 560 / 430 / 510 mm.
- Въртяща маса – Ø 250.

17.6. Вертикален център NEXUS 410 A с три линейни оси на движение
предназначени за много-инструментална обработка на корпусни детайли със
сложна конфигурация.

- Магазин с 30 инструмента.
- Ходове по осите X / Y / Z - 560 / 430 / 510 mm.
17.7. РВ 501-24 с три линейни оси на движение предназначени за много-
инструментална обработка на корпусни детайли със сложна конфигурация. Магазин
с 24 инструмента.
17.8. РВ 001.10.15 с три линейни оси на движение предназначени за много-
инструментална обработка на корпусни детайли със сложна конфигурация. Магазин
с 8 инструмента.
17.9. Вертикален център RОKU-ROKU с три линейни оси на движение
предназначени за много-инструментална обработка на корпусни детайли със
сложна конфигурация. Магазин с 20 инструмента.
17.10. Вертикален център MITSUI SEIKI с три линейни оси на движение
предназначени за много-инструментална обработка на корпусни детайли със
сложна конфигурация. Магазин с 20 инструмента.
17.11. Струг с ЦПУ Quick Turn NEXSUS 100 – 2 броя
- Револверна глава с 12 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 260.
- Максимална дължина на обработка – 385 mm.

17.12. Струг с ЦПУ Quick Turn NEXSUS 200
- Револверна глава с 12 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 350.
- Максимална дължина на обработка – 511 mm.
17.13. Многофункционалната стругова машина с ЦПУ с У ос - Quick Turn
Nexus 200 MSY е предназначена за обработка на широк диапазон комплексни
стругови, фрезови и пробивни операции посредством автоматично зареждане и
отвеждане на обработения детайл. Обезпечава постоянна и висока точност при
обработка.
- Револверна глава с 12 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 380.
- Максимална дължина на обработка – 538 mm.
- Движение по оси X / Z / Y - 230 / 575 / 100 (+ 50) mm
- Обороти на въртящите инструменти – 4500 об/min.
- Прътоподаващо устройство с дължина на прътовия
материал 1000 mm и диаметър до Ø 65.
17.14. Струг с ЦПУ Quick Turn Smart 200-ML
- Револверна глава с 12 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 360
- Максимална дължина на обработка – 532 mm
- Обороти на въртящите инструменти – 4500 об/min

17.15. Стругове с ЦПУ Quick Turn Smart 200 и Quick Turn Smart 200-L – 6 броя,
като два броя от тях са с прътоподаващо устройство
- Револверна глава с 12 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 350.
- Максимална дължина на обработка – 538 mm.
- Прътоподаващо устройство с дължина на прътовия
материал 1000 mm и диаметър до Ø 65.
17.16. Струг с ЦПУ Hyundai WIA 210A.
- Револверна глава с 12 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 350.
- Максимална дължина на обработка – 538 mm.
17.17. Струг с ЦПУ Quick Turn Smart 250 L – 2 броя
- Револверна глава с 12 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 380.
- Максимална дължина на обработка – 502,5 mm.
17.18. Струг с ЦПУ Quick Turn 6TRP/SG
- Револверна глава с 8 инструмента.
- Максимален диаметър на обработка – Ø 380.
- Максимална дължина на обработка – 502,5 mm.
- Прътоподаващо устройство с дължина на прътовия
материал 800 mm и диаметър до Ø 32.
17.19. Струг СТ 161 до Ф 255 mm
17.20. Струг СП 503 до Ф 350 mm
18. Инструментален участък за изработване на прототипи, дребни серии
изделия, нестандартна екипировка (приспособления, щанци, режещи и мерителни
инструменти), а също така и заточен участък за ножове, зенкери, райбери и фрези.
19. Апарати за заваряване МИГ - МАГ
20. Галваничен участък за електрохимично поцинковане, оксидация и
фосфатиране
21. Термичен участък – за подобряване и цементация с установка за
вакуумна термообработка, закаляване в пещи и йонно азотиране.
22. Установка за прахово боядисване и боядисване с нитроцелулозни и
алкидни бои.
Подробна информация за дружеството можете да намерите на www.garantbg.
com.