Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Счетоводна къща ИРЕНА-КЛ-счетоводни услуги, гр. Пловдив

Оценете
(6 гласа)

За контакти:

 • Телефон: 032 969669, моб.офис: 0887 316531
 • Град: Пловдив
 • Адрес: ул. Златю Бояджиев №1, бизнес сграда срещу Новотел Пловдив
 • E-mail: irenakl@abv.bg
 • Карта:

 Счетоводна къща ИРЕНА КЛ е създадена през 1991 година. Компанията започва дейността си с малък портфейл от клиенти. Днес предприятието обслужва повече от 240 организации в различни сфери на стопанството. Развитието си дължим на натрупани през годините опит, познание и доверие от страна на нашите клиенти. След създаването си една от първите счетоводни къщи в Пловдив се налага като фирма с висок професионализъм, качество и дискретност на счетоводните услуги.

Управителят Мария Лапкова-Кирова е счетоводител с дългогодишен опит и практика. През 1983 година завършва Търговска гимназия „Васил Левски“ в град Пловдив, след което продължава обучението си в Стопанска академия „Д. Ценов“- гр. Свищов. С над 33 годишния си стаж, тя е работила като главен счетоводител в Общински съвет на културата, КПУ „Феникс“ както и в системата за Данъчна администрация- гр. Пловдив. През годините от опитът ѝ са черпили студентите на Технически университет София- филиал Пловдив. Участва и в разработки на проекти в същия университет.

Екипът на СК „Ирена КЛ“ се състои от над 23 висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводната отчетност, които познават добре нормативната база и икономич1еската реалност в детайли. Добрите взаимоотношения с клиентите и конфеденциалността са характерни за работата за служителите.

ИРЕНА КЛ предлага гъвкава система, което да отговори на установените в предприятието ви финансово- счетоводни процеси, така че да може да ги управлявате по начин, който ефективно спомага за вазвитието на вашия бизнес, независимо от неговия вид и размери.

ИРЕНА КЛ предлага професионални счетоводни и данъчно-консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетводните процеси в една организация- счетоводство, финансово и данъчно консултиране, труд и работна заплата на служители и управленския екип.

В зависимост от организационната ви структура, Ирена КЛ ще ви помогне да управлявате финансово-счетоводните си процеси, както като напълно изнесени, така и в синхрон с вашия счетоводен отдел. ИРЕНА КЛ ще улесни работата и комуникацията ви с местната данъчна администрация и ще следи за важни промени в данъчно и финансовото законодателство, които имат значение за вашия бизнес.

- Месечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални Международни счетоводни стандарти.

- Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС

- Месечно отразяване на работни заплати в разчетно-платежни ведомости

- Комуникация и представителство пред данъчната администрация

- Комуникация и представителство пред банкови институции

- Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет, данъчна декларация, финансов одит.

Счетоводна къща ИРЕНА-КЛ предлага следните услуги:

 1. Пълно счетоводно обслужване на фирми и бюджетни организации по чл. 50 от Закона за счетоводството, както и на медицинските лица, работещи като лечебни заведения.
 2. Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети.
 3. Еднократни счетоводни услуги:
  • декларации за социално и здравно осигуряване
  • формиране на себестойност и консултации за приходите
  • финансово-счетоводен анализ на дейност
  • консолидация на отчети на фирми и клонове
  • консултации и експертизи по заявка на клиента

     4. Одитиране по чл. 52 от ЗСч чрез дипломирани експерт-счетоводители, членове на ССБ
     5. Консултации по ревизионни преписки и актове за начет

 

 

Ключови думи: счетоводство, счетоводни услуги, месечно счетоводство, счетоводител, счетоводство в  Пловдив, счетоводни услуги в Пловдив, счетоводни услуги, счетоводна фирма, счетоводна фирма в Пловдив, счетоводно обслужване, счетоводно обслужване в Пловдив, счетоводна къща, счетоводна къща в Пловдив