Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

СЧЕТОВОДНА КЪЩА НАДЕЖДА КОНСУЛТ ЕООД, гр. София

Оценете
(4 гласа)

За контакти:

 • Телефон: 0887 861 046 / 0878 488 178
 • Град: София
 • Адрес: жк.Надежда 1, бл.101, вх.А
 • E-mail: sknadejda@mail.bg
 • Карта:

Счетоводна къща Надежда консулт ЕООД предлага висококачествени счетоводни услуги, трз услуги, данъчни и финансови консултации за нуждите на малкия и среден бизнес. Ние ще се погрижим с изключително голяма прецизност за Вашите счетоводни документи, тяхното структуриране и достигане на крайната цел на всяко едно счетоводно обслужване – изготвяне на Годишен Финансов Отчет и Годишна декларация на фирмата.

Цените на предлаганите счетоводни услуги са изцяло съобразени с нашите клиенти. Ключовите основи, на които залагаме са: достъпни условия за всеки бизнес, конфиденциалност, бързина и доверие.

 • достъпни условия за всеки бизнес
 • конфиденциалност
 • бързина и доверие

Осигуряваме на клиентите си необходимата сигурност по отношение на счетоводната и данъчна отчетност. Ние не само регистрираме и осчетоводяваме документите Ви, но предлагаме своевременна информация и консултация, за да правите винаги най-добрия избор.

Работата ни е изцяло съобразена с изискванията на Българското законодателство и се извършва на специализиран счетоводен софтуер, което позволява бързина и точност.

Услуги:
Предлага професионално и качествено счетоводно обслужване с индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с неговите изисквания и нужди. Млад, позитивен, енергичен, умен, гъвкав, екип пригаждащ се към всяка ситуация и най-вече подплатен с много знания и винаги в час с новостите и законите.
Счетоводно обслужване на фирми.

Счетоводство:

 • осчетоводяване на всички счетоводни документи в съответствие с Национално счетоводно з
 • аконодателство;
 • съставяне на платежни нареждания;
 • изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети;
 • интернет банкиране;
 • изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС;
 • изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на Статистиката и БНБ;
 • изготвяне на необходимите справки за нуждите на Банки, НАП, НОИ, НСИ и други.
 • ТРЗ и Личен Състав
 • съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи;
 • съставяне досиета на персонала на фирмата;
 • изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати;
 • изготвяне на декларации образец No.1, No.3, No. 5, No.6 и No. 7
 • съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски;
 • представяне на болнични листове в НОИ;
 • изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки УП-2, УП-3

Годишно Приключване:

 • годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за нуждите на НАП, НСИ
 • подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията;
 • подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по вписванията;
 • изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически и юридически лица. 

Сред нашите клиенти са малки, средни и големи предприятия от всички области на стопанския живот-търговия, услуги, транспорт, производство. Предлагаме цялостно счетоводно обслужване от началото на бизнеса Ви до годишното приключване.