Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Счетоводна къща "КАУНТ"-Марияна Николова, гр. Стара Загора

Оценете
(2 гласа)

За контакти:

 • Телефон: 042/657-622
 • Град: Стара Загора
 • Адрес: ул. 'Цар Иван Шишман" 85 вх.Б ет.2 офис 2
 • E-mail: kauntbg@abv.bg
 • Карта:

Професията “Счетоводител” може да се нарече класическа, съществувайки от древни времена, макар и под различни названия в историята на човечеството тя се утвърди като непреходна.

Развитието на счетоводството се превърна във важен и неотменим инструмент в управлението на икономиката в страната, и в надежда информационна и контролна система във възпроизводствения процес в икономическите единици на бюджетните предприятия и предприятията от реалния сектор – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД и т.н.Счетоводител

Пазарната икономика и новото време поставят постепенно всичко на мястото си в това число и счетоводната професия, като една от най-търсените професии, без които бъдещето е невъзможно.

Както във всяка друга професия, и в професията на счетоводителя има място и за творчество. Това важно качество придоби решаващо значение в подбора на счетоводни кадри в условията на пазарната икономика.

Счетоводна къща Каунт заема активна позиция и зрялост в развитието на счетоводната, информационно, финансова и анализаторкса дейност.

Създадена през 1998г. от млад и висококачествн екип с необходимия анализаторски ценз и професионална подготовка, който предоставя пълен набор от счетоводи услуги и защита на интересите на нашите клиенти.

Водещи критерии в нашата дейност са: качество - динамика - отговорност

На нашия подход в работата се довериха малки и средни предприятия от следните отрасли:
- Търговия на едро и дребно
- Транспорт
- Производство
- Строителство
- Земеделие
- Сдружения с нестопанска цел


Услуги:

Счетоводно обслужване

 • Оперативно счетоводство
  • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
  • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за
 • Националния статистически институт
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран магистър по икономика

ТРЗ и личен състав

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на документи за прекратяване на служители
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
 • Консултации във връзка с наемане на персонал

Данъчна защита

 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Представителство и защита на фирмата пред данъчната служба и НОИ по всякакви възникнали въпроси и казуси.

Регистрация

 • Търговския регистър
 • НОИ
 • ДДС регистрация
 • Инспекция по труда
 • Други

Административни услуги

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Изготвяне на договори и други документи

Работно време: 
8:30 до 17:30