Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Счетоводна къща Денисимо, Поморие, Бургас, София жк Люлин

Оценете
(3 гласа)

За контакти:

Пазарната икономика и новото време поставят постепенно всичко на мястото си в това число и счетоводната професия, като една от най-търсените професии, без които бъдещето е невъзможно.

Както във всяка друга професия, и в професията на счетоводителя има място и за творчество. Това важно качество придоби решаващо значение в подбора на счетоводни кадри в условията на пазарната икономика.

Професията “Счетоводител” може да се нарече класическа, съществувайки от древни времена, макар и под различни названия в историята на човечеството тя се утвърди като непреходна.

Счетоводна къща Денисимо заема активна позиция и зрялост в развитието на счетоводната, информационно, финансова и анализаторкса дейност.

На нашия подход в работата се довериха малки и средни предприятия от следните отрасли:
- Търговия на едро и дребно
- Туроператори

- Хотелиерство
- Производство
- Строителство
- Земеделие
- Сдружения с нестопанска цел

Оперативно счетоводство - помесечно и еднократно

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
 • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за
 • Националния статистически институт
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран магистър по икономика

ТРЗ и личен състав

 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
 • Изготвяне на трудови договори
 • Изготвяне на документи за прекратяване на служители
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране
 • Изготвяне на служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
 • Консултации във връзка с наемане на персонал
 • Изготвяне на графици за сумарно изчисляване на работно време

Данъчна защита

 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
 • Счетоводната къща представя и защитава фирмата при проверки и ревизии, при възникнали казуси и въпроси

Регистрация

 • Търговския регистър
 • НОИ
 • ДДС регистрация
 • Инспекция по труда
 • Други

Административни услуги

 • Документите за осчетоводяването на фирмата се взимат лично от клиента в удобно за него време
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ
 • Изготвяне на договори и други документи

Къде можете да ни намерите: 

Адрес 1: гр. Поморие, ул.Търговска №4 , ет.2 , офис 6

Адрес 2: Бургаска област, Бургас

Адрес 3: гр. София, ул.Димитър Хаджикоцев

Адрес 4: гр. София, жк Люлин, ул.Бръшлянска низина 1, вх.Б, ет.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключови думи: счетоводна къща Поморие, счетоводна къща Бургас, счетоводна къща София, счетоводна къща Люлин