Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗДРАВЕ

Добре дошли!

Ние в МДЛ Здраве се стремим да дадем най-доброто от нашия и световния опит на Вас - нашите пациенти!

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Здраве е многопрофилна лаборатория, създадена през 1999г.

През изминалите години СМДЛ Здраве се наложи на пазара на медицински услуги в гр. Русе като сигурен и надежден гарант за бърза и точна лабораторна диагностика както за лекари, така и за пациенти. 
През 2002 година дружеството се преобразува и стана равноправен партньор на една от най-добре оборудваните лаборатории в страната- МДЛ Цибалаб– гр. София. 

Благодарение на това работата ни коренно се обнови. Чрез въвеждането на нов модерен подход в цялостната лабораторна дейност– от регистрацията и вземането на биологичния материал до получаването на резултата– се постигна високо качество, разшири се предлаганият асортимент и стана възможно поддържането на сравнително ниски цени на лабораторните тестове.

Възможностите за лабораторна диагностика на заболяванията непрекъснато се увеличават. При нас пациентът може да бъде изследван комплексно, без да губи ценно време в чакане пред няколко различни вида лаборатории.

Лаборатория Здраве въведе нови пакетни изследвания, с които имате възможност за пълна диагностика като спестявате 45% от цената на тестовете : 

                    Пакет ОСТЕОПОРОЗА скрининг – 35 лв. + 0 лв. такса

Пакетът включва следните изследвания  – Алкална фосфатаза , Фосфор,Калций и йонизиран калций , Паратхормон и Витамин Д

                     Пакет ОСТОПОРОЗА разширен – 55 лв. + 0 лв. такса

Пакетът включва следните изследвания  – Алкална фосфатаза , Фосфор,Калций и йонизиран калций , Паратхормон, Витамин Д, β Cross Laps и N-MID Osteocalcin 

                    Пакет ЛЕЙДИ – 43.70 лв + 0 лв. такса

Пакетът включва следните изследвания  – Prolactin , LH, FSH, Estradiol иProgesterone 

                   Пакет ЛЕЙДИ ПЛЮС –  54.30 лв. + 0 лв. такса

Пакетът включва следните изследвания  – TSH, Prolactin, LH, FSH,Estradiol , Testosterone 

 

Повече информация на: www.ruse.cibalab.com

 

Интегриран процес

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредством високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Уникална идентификация

Всеки биологичен материал се етикетира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаваемостта на материала и верността на получените данни.

Методики и апаратура

Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталира и поддържа от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

Кадри

СМДЛ Здраве е многопрофилна лаборатория с четири самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, вирусология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб– София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др. В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професионализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Лабораторен контрол

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми. СМДЛ Здраве участва в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

 

Лаборатория Здравe

Уважаеми пациенти и партньори, СМДЛ Здраве е изградила 6 филиала на територията на гр. Русе и областта. Във всеки един филиал Вие можете да получите пълен набор от услуги, които предлага лабораторията. На място ще Ви бъде взет биологичен материал/ т.е. ще Ви се вземе кръв, ще дадете урина и др./, както и ще получите резултатите от Вашите изследвания.
При необходимост СМДЛ Здраве предлага обслужване на лежащо болни пациенти по домовете, в рамките на работното време на лабораторията.

Адрес:ул.“Видин“21
Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 18.00 ч.
Събота: oт 8.00ч. – до 13.00 ч

Телефони:082/ 834 256, 0879995167, 0875300784
GSM за спешни случаи:0879811448, 0887804399

––––––––––––––––––––––––––––––
Приемна/ Регистратура № 9
Адрес:Ул. „Николаевска“№66,
Стоматологична поликлиника, ет.1 каб.122 – регистратура
Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 15.00 ч.
Телефони:0885-883-655

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура № 2
Адрес:Ул.“ Независимост“ № 2, до ДКЦ I
Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
Телефони:0885-681-793

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура № 3
Адрес:Кв. Дружба 3, срещу бл. 10
Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
Телефони:0885352278

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура № 4
Адрес:ул.“Рига“ No35 (в сградата на ДКЦ 2), 2 етаж, каб.55
Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
Телефони:0885 071830

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура № 5
Адрес:ул.“Муткурова“ No42 (срещу СБА)
Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.
Телефони:0885 681795

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура № 6
Адрес:Гр. Сливо поле, област Русе,Ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника
Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.
Телефони:0885681792

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура № 7
Адрес:Ул.“Липник“ 123, срещу Mall Rousse, медицински център „Сити Мед“
Работно време:от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.
Телефони:0877-841-369

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура
Адрес: Гр. Тутракан, област Силистра, Ул. „Трансмариска“ № 81, в сградата на бившата поликлиника

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.
Телефони: 0885-681-794

––––––––––––––––––––––––––––––-
Приемна/ Регистратура № 8
Адрес: Ул.“Алеи Възраждане“ 80, в практиката на д-р Грозданова и д-р Калинов

Работно време:
от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.
Телефони: 0879-995-169

––––––––––––––––––––––––––––––-
Email: zdraveruse@yahoo.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ръководство:
Медицински управител : д-р Дарина Михайлова
Търговски директор: инж. Иво Доков
Управител: д-р Розина Мирчева