Инфо Бизнес

Бълария и още 13 държави от ЕС не се справят с рециклирането на отпадъците

България и още тринадесет държави членки на Европейския съюз (ЕС) трябва да активизират усилията си за постигане на наложените от блока цели за рециклиране на 50% от битовите отпадъци през 2020 г. - план, който е определен от рамковата директива от 12 декември 2008 г., съобщава Euractiv.

България, Хърватия, Кипър, Испания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния и Словакия формират списъка от държави, които са под строгия надзор на ЕС в това отношение. 

 

Рамковата директива установява правна рамка за третирането на отпадъци на ЕС и е предназначена да защитава околната среда и човешкото здраве, като подчертава значението на правилното управление на отпадъците, методите за оползотворяване и рециклиране, за да се намали въздействието върху ресурсите и да се подобри тяхното използване.

 

На 24 септември Брюксел предостави на тези страни пътна карта за спазване на директивата, като в същото време Пакетът на кръговата икономика увеличи размера на обработвани отпадъци до 55% за 2025 г.

Този помощен документ, допълнен с предупреждения, беше изготвен в резултат на докладите от 2013 и 2015 г., изпратени от държавите членки относно прилагането на основните директиви за обработката на отпадъците.

Документът дава приоритет на нарастването на секторите с по-голяма отговорност на производителите, развитието на стимулиращи икономиката ресурси – като повишаване на данъците върху извозването и изгарянето на отпадъци, и допълване на информацията за изхвърлените отпадъци.

„Комисията е тук, за да предостави техническа помощ и подкрепа чрез структурни фондове и да сподели своите най-добри практики“, заяви еврокомисарят за околната среда, морските въпроси и риболова Кармену Вела.

Очаква се до 2020 г. от Брюксел да изпратят комисия, която да посети 14-е държави, и да извърши проверка на практиките и напредъка съвместно с националните, регионални и местни власти.

Източник: www.investor.bg