Инфо Бизнес

ОП „Околна среда“ е подготвила близо 60 млн. лв за опазването на въздуха

Оперативната програма „Околна среда“ вече разполага с близо 60 млн. лв за опазване на въздуха, заяви Генади Кондарев от Сдружение „За Земята“ в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него в България има много голям простор за преструктуриране и преминаване към по-чисти източници на електроенергия с цел подобряване на климатичните условия.

Проучване от началото на годината определи София като най-мръсният град в пределите на Европейския съюз (ЕС). 

 

„Свидетели сме как средствата изтичат по различни канали. Отделно имаме и проекти, които не са най-правилните, а вече сме ангажирани дългосрочно с тях“, каза Кондарев, като добави: „По отношение на климата България трябва да помисли за оптимизацията на средствата, с които разполага, и да прецени дългосрочните проекти, в които инвестира“.

Той коментира публикувания вчера доклад на специалисти от ООН, според който светът ще трябва да инвестира общо 38,5 млрд. долара през следващите 15 години, както и да спре използването на въглищни електроцентрали, за да предотврати климатична катастрофа.

Кондарев даде за пример важността на правилно определените решения като посочи, че няма нужда от изграждане на нови електроцентрали, които да работят с въглища, с оглед, че престои преустановяването на работата им до 2050 г.

„Светът трябва да избегне дългосрочни вложения в енергийни източници, базирани на изкопаеми горива“, заяви гостът.

Според него една подобна инвестиция се изплаща в продължение на няколко десетилетия.

„Ако хоризонтът пред нас е 2050 г. като срок за спиране на всички подобни мощности, то една такава инвестиция би била нелогична“, допълни Кондарев.

Колкото повече този процес се отлага във времето, толкова повече ще се оскъпи неговата стойност, каза от своя страна Константин Христов, WWF.

Христов отбеляза и нуждата всички служители на подобни електроцентрали до момента да бъдат преквалифицирани.

Гостът посочи, че предстои кръгла маса, организирана от сдружение „За Земята“ и WWF, чиито участници ще са политици, експерти, представители на местните власти, неправителствени организации и синдикати. По време на тази среща ще се уточни как процесът по преквалификация на работещите до момента в сектора и въглищни електроцентрали да бъде осъществен, каза още Христов.

 

 Източник: www.investor.bg