Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

ЧСИ Весела Цонева – Частен съдебен изпълнител гр. Габрово

Оценете
(2 гласа)

За контакти:

Кантората на ЧСИ ВЕСЕЛА ЦОНЕВА се намира в град Габрово. В компетенциите на професията й влизат още: налагане на обезпечителна мярка (запор или възбрана); образуване на изпълнително дело и т.н.

Можете да бъдете сигурни, че Частен съдебен изпълнител Весела Цонева спазва моралните и етични норми, както и законодателството на Републиката, не само като свое професионално задължение, но и като призвание и морален дълг пред обществото.

Опитът и квалификацията на ЧСИ Цонева са я превърнали в професионалист от висок ранг, а нейното име е синоним на коректност. Това я прави търсен специалист в района на РС Габрово.

ТАРИФИ
Таксите за извършване от частния съдебен изпълнител на отделните
изпълнителни действия се са определени в Тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ.

ДЕЙНОСТ
Чл.14, ал.1 от Закона за частните съдебни изпълнители:
„Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.”.

При предствяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител:

  • събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- и публични вземания;
  • извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
  • налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
  • по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във вр. с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
  • по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
  • извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

 

Уеб-сайт: v-tsoneva.com