Инфо Бизнес

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

СПРИНТ КОРЕКТ ЕООД - Счетоводни услуги Разград

Оценете
(13 гласа)

За контакти:

  • Телефон: 0884867285
  • Град: Разград, гр. Разград, ул. Осъм 10-А
  • Адрес: Разград, гр. Разград, ул. Осъм 10-А
  • E-mail: sprint_corect@abv.bg
  • Карта:

Спринт Корект ЕООД

предлага счетоводно обслужване на клиенти от различни сфери на икономиката- търговия, производство, транспорт, строителство и услуги.

Фирмата предлага 1 месец безплатно счетоводно обслужване за сключилите договор за абонаментно счетоводно обслужване.

Услуги:

Благодарение на създадената организация в областта на информационните технологии, водеща до пълна автоматизация на работния процес, фирмата предлага счетоводни услуги на високо професионално равнище.

Предлагани услуги:
- Създаване на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на фирмата.
- Хронологично въвеждане на първични счетоводни документи.
- Изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС.
- Изготвяне на месечни ведомости за работни заплати.
- Изготвяне и предаване на данни в НОИ.
- Изготвяне на всички платежни документи към НОИ и НАП.
- Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
- Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ.
- Изготвяне и подаване на декларации за патентен данък.
- Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети, съгласно Закона за счетоводството и Закона за статистика.
- Обоснована защита пред данъчните служби при ревизии и други видове проверки.
- Изготвяне на документи за кандидатстване за кредит.